RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
“Meccsjegy.fradi.hu” nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője:

A Lagardère Sports Hungary Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24892814-2-43; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a www.fradi.hu, a meccsjegy.fradi.hu weboldalakon, a https://www.facebook.com/groupamaarena https://www.facebook.com/fradi.hu oldalon és instagramon az @ftcofficial csatornán elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív időszakában jelen játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a www.groupamaarena.com oldalon bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lagardère Sports Hungary Kft., a Ferencvárosi Torna Club és az FTC Labdarúgó Zrt. alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték leírása:

A nyereményjátékban résztvevőknek a meccsjegy.fradi.hu oldal “Regisztráció” menüpontja alatt kell felhasználói profilt létrehozni, ÉS a marketingkommunikációs adatkezeléshez hozzájárulást adni. A szervező a részvételi feltételeknek megfelelő résztvevők között sorsolással dönt a győztesek személyéről. A szervező 6 fő győztest sorsol: 1 fő főnyeremény, 5 fő további nyereményre. A játék nyerteseinek nyereménye az FTC első Bajnokok Ligája selejtezőkörének hazai fordulójára érvényes páros belépőjegy: a főnyeremény nyertese páros belépőt nyer a Gold szektorba, míg a további 5 fő nyertes páros belépőt a C szektorba. A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható.

A sorsolás időpontja:
2019. 06. 17. 18.00

4. A részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vehet, az a 2. pontban meghatározott személy, aki: a meccsjegy.fradi.hu oldal “Regisztráció” menüpontja alatt felhasználói profilt hoz létre, ÉS a marketingkommunikációs adatkezeléshez hozzájárulást ad.

4.2 A nyereményjátékban való részvétel további feltétele az érintett weoldalakra történő regisztráció során a marketingkommunikációs célú adatkezelési feltételekhez történő hozzájárulás.

5. Az eredményhirdetés:

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel telefonon és/vagy email üzenet formájában is. Az értesítést követően a nyerteseknek 72 óra áll rendelkezésükre, hogy nyereményükért jelentkezzenek oly módon, hogy a nyereményről szóló értesítést írásban visszaigazolják. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy automatikusan a sorsoláskor pótnyertesként kihúzott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként kisorsolt tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 72 órás határidőn belül, úgy a harmadik, majd hasonló esetben a negyedik és az ötödik tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Ha az ötödikként kihúzott tartalék nyertes sem jelentkezik a fentiek szerint, abban az esetben új sorsolásra kerül sor.

6. Adatkezelés:

A játékban való részvétel a nyereményjáték részvételi feltételei, valamint az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékban való részvétellel a Facebook profiljukon megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért az az FTC Labdarúgó Zrt., mint adatkezelő felel, amely adatkezelő igénybe veszi adatfeldolgozóként a Lagardère Sports Hungary Kft.-t. Az adatkezelő és a Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánják biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is kötelesek minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat az adatkezelő és a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel, így a marketingkommunikációs célú hozzájárulás alapján jogosult értesíteni az érintettet az adatkezelő kínálta kedvezményekről, a kiemelt akciókról, az előnyös vásárlási lehetőségekről, valamint személyre szabott tájékoztatást küldhet az aktuális hírekről, újdonságokról, eseményekről, ajánlatokról, ezért hozzájárul személyes adatai elemzés céljára történő használatához. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag az Európai Unió területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

7. Egyéb:

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül – az adatkezelő és a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Groupama Aréna hivatalosan Facebook, Instagram és weboldalán. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

Budapest, 2019. 06. 04.