RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

“Nőnapi nyereményjáték” nyereményjáték

 

1. A nyereményjáték szervezője

 

A Lagardère Sports Hungary Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24892814-2-43; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a https://www.facebook.com/groupamaarena/, https://www.facebook.com/fradi.hu/ oldalon és instagramon az @ftcofficial csatornán elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív időszakában jelen játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a www.groupamaarena.com  oldalon bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes hölgy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lagardère Sports Hungary Kft. alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték leírása:

A nyereményjátékban résztvevőknek a Groupama Arénában található "Fradi Shop"-ban (1091 Budapest, Üllői út 129.) személyesen vagy a shop.fradi.hu-n online kell vásárolniuk 2019. március 1. 12:00 és március 7. 24:00 között. A személyesen, a "Fradi Shop"-ban történő vásárlás során jelentkezési lap kitöltésével lehet leadni a jelentkezést. Online vásárlás esetén az érvényes jelentkezéshez a megjegyzés rovatban a "Nőnap" megjegyzést kell feltüntetni.

A szervező a részvételi feltételeknek megfelelő résztvevők között sorsolással dönt a győztesek személyéről. A szervező tizenegy fő (11) győztest hirdet.

A játék nyerteseinek nyereménye Az FTC- Szombathelyi Haladás elleni mérkőzésen az FTC játékosainak játékoskísérete a pályára történő bevonuláskor, az első félidő kezdete előtt. A nyertesek és a játékosok párosítása sorsolás útján történik a kezdő 11 kihirdetése után.

A sorsolás és az eredményhirdetések időpontjai:

1.     2019. 03. 08. 15:00

4. A részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vehet, az a 2. pontban meghatározott személy, aki:

A Groupama Arénában található "Fradi Shop"-ban (1091 Budapest, Üllői út 129.) személyesen vagy a shop.fradi.hu-n online vásárol 2019. március 1. 12:00 és március 7. 24:00 között.

A személyesen, a "Fradi Shop"-ban történő vásárlás során jelentkezési lap kitöltésével leadta jelentkezését.

Online vásárlás esetén a megjegyzés rovatban a "Nőnap" megjegyzést feltüntette.

4.2 A nyereményjátékban való részvétel további feltétele az adatkezelési feltételek elfogadása.

5. Az eredményhirdetés:

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel telefonon illetve a Facebookon privát üzenet formájában is.

Az értesítést követően a nyerteseknek 72 óra áll rendelkezésükre, hogy nyereményükért jelentkezzenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy automatikusan a sorsoláskor pótnyertesként kihúzott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként kisorsolt tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 72 órás határidőn belül, úgy a harmadik, majd hasonló esetben a negyedik és az ötödik tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Ha az ötödikként kihúzott tartalék nyertes sem jelentkezik a fentiek szerint, abban az esetben új sorsolásra kerül sor.

6. Nyeremény és a nyeremény átvétele

A játék nyerteseinek nyereménye Az FTC-Szombathelyi Haladás elleni mérkőzésen az FTC játékosainak játékoskísérete a pályára történő bevonuláskor, az első félidő kezdete előtt. A nyertesek és a játékosok párosítása sorsolás útján történik a kezdő 11 kihirdetése után.

A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható.

7. Adatkezelés:

A játékban való részvétel a nyereményjáték részvételi feltételei, valamint az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékban való részvétellel a Facebook profiljukon megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Lagardère Sports Hungary Kft., mint adatkezelő felel.

A Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8. Egyéb:

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Groupama Aréna hivatalosan Facebook, Instagram és weboldalán.

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módonközvetlenül tájékozódjanak.

Budapest, 2019.03.01.

Lagardère Sports Hungary Kft.

Szervező